Rize Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Formu ve Sorgulama

Rize Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Formu ve Sorgulama
07.04.2023
A+
A-

Rize Belediyesi yardım başvurusu ve sorgulama; Rize ekonomisi büyük bir bölümü çay tarımı ve çay sanayisine dayalı sistemi bulunmaktadır. Diğer yandan orman ürünleri ve balıkçılık kısmından önemli boyutta ülke ekonomisine dayalıdır. Nüfusun büyük çoğunluğu tarım sektöründe çalıştığı için geçimler günlük işe dayalı ve mevsimsel işçilik oldukça fazladır. Korona virüs dönemi girilmesiyle birlikte günlük çalışanlar için daha zorlu dönemler devreye girdi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları durumundan dolayı ailesini zor geçindiren bireyler alım gücünün düşmesiyle ihtiyaç sahibi halinde dönüşmüştür. Rize Belediyesi yardım başvurusu ile bu tür olumsuz durumlar için ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatarak sosyal yardımlar sağlamaktadır. Konumuzda Rize Belediyesine ait sosyal yardımların nasıl başvuru yapılacağı ilgili detaylı bilgilendirme sağlanmıştır.

Rize Belediyesi Yardım Başvurusu ve Sorgulama

Tarihin tozlu sayfaları aralandı zaman, en önemli icatlardan birinin para olduğu hemen fark edilebilmektedir. Para, takas işlemlerini sona etmesine ve daha adil biçimde tüketim gerçekleştirilmesine olanak sağlamıştır.Geldikten dünya ile de, para tamamı ile insanların gelmişken kaynağı halini almıştır. Hatta, sadece gelişim kaynağı değil, adını zamanda eğlence gibi birçok şeyin de yapılabilir olunmasını sağlayan bir etken haline gelmiştir.Para, yaşam kalitesini belirleyen en önemli unsurdur. Elde edilen kazançlar, bireylerin yaşam şeklini belirlenmektedir.

Her zaman gerçekten ve değişen bir dünya var olamadı sebebi ile insanlar arasında kazanç farkı mevcuttur. Kimi insan çok fazla kazanıp geçimini sağlamaya birlikte isteklerini de yerine getirebilirken, kimisi de geçimini dahi sağlayamamaktadır.

Bu şekilde de, bireyler arasında yaşam kalitesinin farklı meydana gelmektedir.Geçim sıkıntısı yaşayan bireyler için gerekli yardım çalışmaları sağlanmaktadır. Devlet Metin yapılarında, vatandaşa hizmet en önde yer aldığından, muhtaç durumdaki bireylere de yardım eli uzatılarak, o devletin refah seviyesi de artırılmış olunmaktadır.Türkiye’de de birçok alanda yardım çalışması mevcuttur. Yapılan yardımlar ile vatandaşların yaşam kalitelerinin artırılmasının yanı sıra ülkenin refah düzeyi de arttırılmış olmaktadır.

Rize Belediyesi Sosyal Yardımları Nelerdir?

Rize Belediyesi, ihtiyaç sahibi kişiler için birçok alanda yardım çalışması yürütmektedir.

Bireylerin maddi yetersizlik içerisinde olması sebebiyle, yardıma ihtiyaç  duymaları halinde, Rize Belediyesi tarafından gerekli yardımlar yapılmaktadır.Yapılmakta olan gıda yardımlarından biri, gezici olarak dolaşan aş evleridir. Kimsesiz ve muhtaç durumda olan bireyler için sıcak yemek hizmeti verilmektedir.Muhtaç durumdaki bireylere düzenli bir biçimde gıda yardım da yapılmaktadır. Düzenli bir şekilde gıda kolisi yardımları kişilere ulaştırılmaktadır.

Rize Belediyesi, gereken önemi vererek ihtiyaç sahibi bireylerin lise ve ilköğretim çağındaki çocuklarına eğitim yardımı yapmaktadır. Bu hususta velilere para yardımı yapmaktadır.Üniversite solan bireylere de gereken eğitim yardımları verilmektedir.Yetim ve muhtaç durumdaki çocuklar için kıyafet yardımı yapılmaktadır.Muhtaç durumdaki ailelere ve çocuklarına kıyafet yardımı yapılmaktadır.Rize Belediyesi, muhtaç durumdaki bireyler için kış aylarından yakacak yardımı yaparak, daha konforlu bir mevsim geçirmelerini sağlamaktadır.

Yakacak yardımının yapılmasının yanı sıra, durumda olup evinin tadilatihtiyacı olan bireylere, etrafından tadilat ve tamirat işlerini gerçekleştirilebilmesi için yetkili kişiler gönderilmektedir.İhtiyaç dahilinde olan boyama işleri de yapılmaktadır. Evlerin çatısının olmaması halinde, Rize Belediyesi tarafından gönderilen yetkili kişiler çatıları yapabilmektedir.

Başından geçen doğal afet sonucu, zarar gören bireyler için ne gerekli yardımlar sağlanmaktadır. Bu hususta, afetzede bireyler için para yardımı ve ayni yardımlar yapılabilmektedir. Bu yardımların gerçekleşebilmesi için, bilirkişi raporuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bu rapor sayesinde, zarara uğramış bireyler için, kira yardımları yapılabilmekte, evin ihtiyacı olan eşyalar karşılanabilmekte ve giysi ihtiyaçları da bireylere ulaştırılabilmektedir.

Rize Belediyesi, öncel durumu mevcut olan bireyler için de ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar sağlamaktadır. Bu yardımlar, engelli bir bireyin ihtiyacı olan tıbbi araç ve gereçler, medikal malzemeler olmaktadır.Aynı zamanda kimsesi olmayan komik rahatsızlığa sahip bireyler için de gerekli yardımlar sağlanmaktadır. Kronik rahatsızlığı olan bireyler için, ihtiyaçları doğrultusunda hasta yatağı ve gerekli tıbbi araçlar sağlanabilmektedir. Bu yardımların gerçekleşebilmesi için, engelli ve kronik rahatsızlığa sahip olan bireylerin rapor almış olması gerekmektedir.

Yaşlı bireylere, kronik rahatsızlığı var olan kişilere ve engellilere evde sağlık bakım hizmeti verilmektedir. Bu bireyler, hastaneye gitmeden gerekli muayenelerini olabilmektedir.Bu kişiler için aynı zamanda ev temizliği ve evde bakım hizmeti de verilmektedir. Ev temizlikleri belediye tarafından yetkilendirilmiş kişilerce yapılmaktadır. Bu kişilerin kişisel bakımları da belediye tarafından yetkilendirilmiş olan kişiler tarafından yapılmaktadır.

Ülkemizde emeği çok fazla olan şehit ve gazilerin aileleri için de gerekli yardımlar sağlanmaktadır. İhtiyaçları doğrultusunda hareket edilerek, yardımlar gerçekleştirilmektedir. Bu hususta dikkat edilen şey, şehit olmuş bireyler için çadırlar kurularak, taziyelerini kabul edilmesidir. Gerekli işlemler yapılarak, şehitlerimizin ruhuna gitmesi için yemekler dağıtılmaktadır.Dar gelirli bir ailede doğmuş olan bebek için de yardım çalışmaları yapılmaktadır. Bebeğin ihtiyacı olan malzemeler, aileye teslim edilmektedir. Bebeğin doğumda, ihtiyacı olan eşyalar temin edilmekte, ayrıca da düzenli olarak bebek bezi ve maması yardımı da yapılmaktadır.

Bir diğer yardım çeşidi ise, boşanmış ya da eşi vefat etmiş olan kadınlara yapılan yardımlardır. Aynı zamanda eşi ceza evine girmiş olan ya da eşi askerde olan kadınlar için ve çocukları için de yardımlar yapılmaktadır. Kadınların maddi zorluk içerisinde olması nedeniyle, ihtiyaçlarını karşılayamaması üzerine, Rize Belediyesi gerekli yardımları onlara sağlamaktadır.Maddi zorluklar yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayamayan bireyler, düzenli olarak yardım almak istediklerinde, muhtarlığa başvurarak yoksulluk belgesi almaları gerekmektedir.

Yardımlardan faydalanabilecek bir diğer grup da esnaflar dır. Covid-19 döneminde, zarara uğramış olan esnaflara yardım edilmektedir. Esnafların hijyen ihtiyaçları, Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.Rize’de bulunan mülteci bireyler için de gerekli yardımlar yapılmaktadır.

Yardımsever bireyler tarafından da, sahibi bireyler için giysi yardımları, yardımları gibi birçok alanda yardım hizmeti verilmektedir.Muhtaç durumda olan bireylere gerekli yardımlar sağlanmaktadır. Muhtaç durumda olduğu halde, bunu belediyeye bildiremeyen bireylerin tespit edilmesinin ardından, gerekli yardımlar kişilere ulaştırılmaktadır.

Rize Belediyesi Yardımları Kimlere Verilir?

Rize Belediyesi tarafından yapılmakta olan yardımlardan faydalanabilecek olan bireyler, maddi yetersizlik içerisinde olanlar, kimsesiz durumda olanlar şeklinde belirlenmiş durumdadır.

Muhtaç durumda olan, kimsesi olmayan yaşlı, yetişkin ve çocuk bireyler için yardımlar sağlanmaktadır.SGK kaydı bulunmayan, herhangi bir işe sahip olmayan ya da bulunduğu işte yeteri kadar maaş alamayan kişiler için yardımlar sağlamaktadır.

Ailedeki her bireyin payına düşen maaş miktarı, o dönemin asgari ücretin 1/3 ünün en az olduğu takdirde, o aile yoksul durumda sayılmaktadır ve yardım verilmektedir.Kronik rahatsızlığa sahip olan kişilere ve engelli bireylere de gerekli yardımlar sağlanmaktadır.

Yetim ve öksüz çocuklara yardım edilmektedir. Ayrıca sokakta yaşayan çocuklara ve gençlere yardım ederek, onları geçici bir süreliğine barınma evlerine götürmektedir. Aynı zamanda yardıma ihtiyacı olan bireylerde bu hizmetten yararlanabilmektedir.Yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler de bakım evlerine yerleştirilerek, onların daha sağlıklı ortamda hayat sürmesi sağlanmakta ve daha fazla kişi ile iletişim kurmaları sağlanarak sosyalleşmelerine yardımcı olunmaktadır.

E-devlet üzerinden ön başvurular yapılmaktadır. Yapılan ön başvurular sonrasında, yetkilileri tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi adına adres ziyareti gerçekleştirilmektedir. Artı olarak, belediye yetkililerine teslim etmiş oldukları belgeler incelenerek, yardıma ihtiyaçlarının olup olmadığı belirlenmektedir.

Rize Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Rize Belediyesinin sağlamakta olduğu yardımlara ihtiyaç duyan bireyler, gerekli belgeleri hazırlayarak başvuruda bulunabilmektedir.

Yardım başvurusunda bulunmak isteyen bireyler, Rize Belediyesi binasına giderek başvuruda bulunabilmektedir. Aynı zamanda e-devlet üzerinden de başvurular gerçekleştirilebilmektedir.

https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama web adresine tıklayan bireyler, e-devlet üzerinden ön başvuru formu doldurabilmektedir. Bu sayede de hem aynı hem de madde yardımlara başvuru gerçekleştirilebilmektedir.

Rize Belediyesi Yardım Başvurusu Sorgulama

Rize Belediyesi tarafından yapılan yardımlara başvurmuş olan bireyler, başvuru sorgulama işlemi gerçekleştirmek isteyebilmektedir. Bu durumda da, başvuru sorgulama işlemi gerçekleştirebilmek için belediyenin telefon numaraları üzerinden ya da belediyeye giderek, başvuru sorgulama işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Aynı zamanda, https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama linkine tıklayın bireyler, açılan e-devlet sistemi üzerinden başvuru sorgulama işlemi gerçekleştirme hakkına sahiptir.

Rize Belediyesi Yardım Başvuru Formu

Rize Belediyesi, yardıma ihtiyaç duyan bireylerin başvurularının karşılığı olarak, renkli yardımları en kısa sürede sağlamaktadır.

Bireyler ihtiyaçları doğrultusunda başvuru formu doldurmalıdır.Başvuru formu doldurmak, e-devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Aynı zamanda Rize Belediyesi binasına giderek de başvuru formu doldurula bilmektedir.

İhtiyaç sahibi bireyler, ihtiyaçları olan kategoriyi başvuru formunda belirtmelidir. Belediye yetkilileri tarafından, yapılmış olan başvurular incelemeye alınmaktadır. Kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda hareket edilerek, yardımlar en kısa sürede yapılmaktadır.

Herhangi bir maddi sıkıntı çekmediği halde başvuru yapan bireyler cezalandırılacaktır.

Rize Belediyesi Yardım Başvurusu Telefon Numarası

Rize Belediyesi’ne ait olan telefon numaraları üzerinden, yardım başvuruları hakkında bilgi almak mümkündür. 0464 213 01 92 numaralı telefon Rize Belediyesi’ne aittir. Bu telefon numarası üzerinden, yardım başvuruları hakkında bilgi edinmek mümkündür. Yardım başvuruları nasıl yapılacağı ya da başvurularında gerekli belgeler nelerdir,nasıl hazırlanmalıdır şeklindeki sorulara cevap alabilmek için, bu telefon numarası kullanılabilmektedir.

Rize WhatsApp ihbar hattı numarası 0 530 253 50 00 numarasından mesaj atabilirler. Ekipler tarafından en kısa süre içerisinde geri dönüş sağlanacaktır. Beyaz Masa çağrı merkezi hafta içi ve hafta sonu çalışarak vatandaşlara daha çok ulaşım sağlamak için gerekli çalışmaları en üst seviyede yapmaktadır.

Rize Belediyesi Gıda Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Rize Belediyesi ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapmaktadır. Bu sayede bireylerin sağlıklı beslenmesi sağlanmaktadır.

İhtiyaç sahibi bireyler, e-devlet üzerinden başvuru yapabilmektedir. E-devlet üzerinden giriş yaparak, başvuru formunda “erzak ve gıda” yardımı şeklinde belirtme yaparak, istenen yardım belirtilmektedir.Yine aynı şekilde diğer yardımlara da başvurmak mümkün olmaktadır. Tek bir form üzerinden her yardıma ulaşmak mümkündür.

Şöyle bir durum vardır ki, bireyler bilhassa istedikleri yardım hakkında talepte bulunabilmektedir. İstedikleri yardımı başvuru formunda belirtmeleri gerekmektedir.Gıda yardımı bilgi ve başvurusu için Rize WhatsApp başvuru ihbar hattını kullanabilirsiniz Rize başvuru ihbar hattı 0530 253 50 00 numarasına WhatsApp üzerinden mesaj atarak yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Rize Belediyesi Yardım Kolisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Rize Belediyesi yardım kolisi dönemsel olarak dağıtılması ile ihtiyaç sahibi ailelerin mutfak erzaklarını karşılamaktadır. Yardım kolisi içerisinde bulunan erzak paketleri dönemsel olarak verildiğinden dolayı başvuru zamanlarını takip etmelisiniz başvuruyu yapmak için Rize Beyaz Masa sistemini arayabilirsiniz.

Rize Beyaz Masa numarası olarak 444 50 53 numaralı Çağrı merkezini arama sağlayarak yardım kolisi hakkında başvurularınızı sağlayabilirsiniz. Yardım kolisi başvuru işlemleri WhatsApp üzerinden de yapılabilmektedir. WhatsApp hattı numarası olarak 0530 253 50 00 numaralı hat üzerinden mesajınızı iletebilirsiniz.

Rize Belediyesi Erzak Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Rize Belediyesi erzak yardımı yapılarak ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Erzak yardımları dönemsel olarak yapılarak başvuran kişilerin evlerine getirilmektedir. Rize erzak yardımı yardım ve başvuru sağlamak için Rize Beyaz Masa iletişime geçerek yararlanabilirsiniz.

Rize Belediyesi erzak yardımı başvurusu iletişim numarası 444 50 53 üzerinden istediğiniz gün arama sağlayarak işlem yaptırabilirsiniz. Başvuru yöntemi olarak telefondan mesaj atarak başvurunuzu sağlayabilirsiniz. Mesaj atma uygulaması olarak Whatsapp numarası 0530 253 50 00 üzerinden talebinizi iletebilirsiniz. Talebiniz kısa süre içerisinde işlenecek başvurunuzu imkanı sağlanacaktır.

Rize Belediyesi Yardım Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Rize Belediyesi yardım kartı dağıtımı yapılmamaktadır. Yardım kartı verilen sosyal hizmetlerinde yer almasıyla bu tür yardımın açılması talepte bulunabilirsiniz. Yardım kartı talebi için Rize Beyaz Masa üzerinden işlemlerinizi sağlayabilirsiniz.

Çevre iller içerisinde yardım kartı sayesinde ailelerin belli zamanlarda yüklenen bakiyeleri sayesinde anlaşmalı marketler üzerinden alışverişini sağlamaktadır. Rize Belediyesi üzerinden bu yardımın yapılmasını istiyorsanız 444 50 53 numarasından çağrı merkezine arama yaparak istek önerisi yapmak istediğinizi belirterek notunuz alınacaktır.

Bu işlemi Rize Whatsapp Beyaz Masa sistemi üzerinden de sağlayabilirsiniz. Rize Whatsapp İhbar hattı numarası olarak 0530 253 50 00 üzerinden mesaj attığınızda ekipler ilgili birimlere iletilmesini sağlayacaktır. Her iki istek türünde incelenme sonrası yardımın başlamasını sağlayabilirsiniz. Çevrenizden rica ederek bu bildirimi yapmasıyla oluşan yoğun talep sonucu daha erken sürede yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Rize Belediyesi Maddi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Rize Belediyesi, maddi yardım olarak kart desteği sağlamaktadır. Verilen kartlar sayesinde bireyler ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapabilmektedir.

Kart verilmesinin amacı alışverişte kolaylık sağlanmasıdır. Bu şekilde bireyler rencide olmamaktadır.Sosyal karttaki limit, bireyin maddi durumuna bağlıdır. İhtiyaç durumuna göre de belirlenmektedir.Sosyal kart başvurusunda bulunmak isteyen bireyler, Rize Belediyesi binasına giderek başvurdu bulabilmektedir. Başvuru formunda sosyal kaç seçeneği işaretlenerek, hangi konuda yardım talep edildiği belirtilmelidir.

Rize Belediyesi Vefa Destek Grubu da yardım çalışmalarında aktif bir biçimde rol almaktadır. Vefa Destek Grubu, dışarıda çıkamayan ihtiyaç sahiplerinin, ihtiyaçlarını adreslerine teslim etmektedir. Dışarı çıkamayacak durumdaki kişiler, 112, 155 ya da 156 numaralı hattı arayarak, yardım talebinde bulunabilmektedir.Rize Belediyesi tarafından sağlanan yardımlar bu şekildedir. İhtiyaç sahibi bireyler, gerekli başvuruları yaparak, hakları olan yardımlardan faydalanabilmektedir.

Rize Belediyesi Maddi yardım başvurusu için 444 50 53 çağrı merkezi üzerinden yardım isteyerek gerekli adımlar için yönergeler sağlanacaktır. Çağrı merkezi üzerinden iletişime geçmek istemiyorsanız 0530 253 50 00 Whatsapp hattı üzerinden ulaşım sağlayarak yardım talebinizi iletebilirsiniz.

Rize Belediyesi Süt Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Rize Belediyesi süt yardımı yapılan sosyal yardımlar arasında yer almamaktadır. Türkiye de bazı il belediyelerinde halka süt yardımı sağlayarak çocukların daha iyi beslenmesini sağlanmaktadır. Dar gelirli olan vatandaşlara Halk sütü adında proje kurularak ayda çocuk başı 8 litre süt dağıtımı sağlanarak sağlıklı beslenme imkanı sağlanmaktadır.

Rize Belediyesi üzerinde bu tür yardımın yapılmasını sağlamak için istek talebinde bulunarak sosyal hizmetler tarafından değerlendirilmesini sağlayabilirsiniz. Çevrenizden de bu tür istek talepleri yollanmasıyla daha kısa süre içerisinde olan bütçe ayarlamasında yardım imkanları sağlanacaktır.

Rize Belediyesi Beyaz Masa süt talebi istek numarası olarak 444 50 53 numaralı hat üzerinden iletişim sağlanırken Rize Whatsapp ihbar hattı üzerinden de yollayabilirsiniz. Rize Whatsapp İhbar istek hattı numarası olarak 0530 253 50 00 numarasından telefonunuz üzerinden mesaj atabilirsiniz.

Rize Belediyesi Bebek Yardımı Nasıl Alınır?

Türkiye de bütün iller arasında ortak başlatılan proje olarak Hoş geldin Bebek yardımı tüm hızıyla devam etmektedir. Dar gelirli ailelerin mutluluk sevinci belediye tarafından yardıma gelmesiyle geleceğe daha umutla bakan aileler çıkmaktadır.

Yeni doğum yapan annelere bebek yardımı sağlayarak bebeklerin ilk aylarda kullanabileceği erzak paketi yollanmaktadır. Bu sayede aileler belli zamana kadar masraflarını daha iyi ayarlamasını sağlamasına olanak sağlanmaktadır.

Rize Bebek yardımından faydalanmak bilgi ve başvurusunu sağlamak için 444 50 53 numaralı hattan çağrı merkezine arama yaparak ya da Rize Whatsapp İhbar hattı numarası 0530 253 50 00 hattı üzerinden mesaj atarak işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.

Rize Belediyesi Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Rize Belediyesi sosyal yardım başvuruları belediye binası, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve bu birime bağlı yerler tarafından sağlanmaktadır. Sosyal yardım bilgi ve başvuruları çağrı merkezi üzerinden de yapılmaktadır. Ancak bazı başvurularda direk ilgili birimlere gitmeniz ve bazı başvuru belgeleri götürmeniz gerekebilmektedir.

Sosyal yardım başvurusu yapmak için ilk olarak Rize Belediyesi Beyaz Masa birimleriyle iletişime geçerek gerekli yönergeler için bilgi başvurusunda bulunabilirsiniz. Rize Beyaz Masa ulaşım yöntemleri olarak 444 50 53 numaralı hat üzerinden ya da 0530 253 00 00 Beyaz Masa Whatsapp numarası üzerinden mesaj atarak ulaşabilirsiniz.

Rize Belediyesi Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Rize Belediyesi tablet yardımı dönemsel olarak yapılarak öğrencilerin eğitimine destek verilmektedir. Tablet başvurusu dönemsel olarak açık olacağından dolayı Rize Beyaz Masa üzerinden başvuru durumunu öğrenerek hareket edebilirsiniz.

Başvuru durumu açıksa talebinizi sisteme ileterek ilgili birimlere yollayabilirsiniz. Rize Beyaz Masa tablet başvurusu numarası olarak 444 50 53 numaralı üzerinden veya Whatsapp İhbar hattı numarası olarak 0530 253 00 00 hattından mesaj atabilirsiniz. Rize Beyaz Masa üzerinden güncel başvuru yönergeleri sağlanarak yardım inceleme süreci başlatılacaktır.

Rize Belediyesi Ramazan Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Formu ve Sorgulama