KYK Kredisi Bursa Nasıl Çevrilir?

KYK Kredisi Bursa Nasıl Çevrilir?
17.04.2023
A+
A-

Geri Ödemeli KYK Kredisi Bursa Nasıl Çevrilir? Kyk kredisi bursa çevirme… KYK öğrencileri tarafından kullanılan kredilerin bursa çevrilip çevrilemeyeceği sıkça sorulan sorulardan birisidir. Öncelikle öğrenci kredisi ve burs nedir bunu açıklamak gerekir. Öğrencilik yıllarında kullanılan krediler, öğrenciliğin sona ermesi ile birlikte geri ödenmek üzere alınmış bir borç olarak tarif edilebilir. Oldukça düşük faizli ve taksitli bir şekilde geri ödenebilecek olan bu borç kişinin iş hayatına başlamasıyla geri ödemeye başlayacağı bir yapıdır. Burs ise krediden farklı olarak karşılıksız ve geri ödemesiz olarak sunulan bir maddi yardımdır. Pek çok kurum, dernek ve devlet eliyle de verilen burslar herhangi bir şekilde geri ödeme mecburiyeti olmayan bir ödemedir.

Kredi bursa dönüştüğü durumlar da elbette vardır. Öğrencilere yapılan bu yardımların devlet tarafından ikame edilen kısmı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren, Kredi ve Yurtlar Kurumu yani KYK olarak bilinen kurum tarafından organize edilmektedir.

KYK Kredisi Nedir?

Öğrenim kredisi olarak da bilinen bu kredi türü Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başvuru yapan öğrencilere verilen bir kredi türüdür. Öğrenim kredisi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören öğrencilere maddi destek sağlamak üzere verilen ve eğitim döneminin sonra ermesiyle geri ödemeli olarak sağlanan bir borçtur. Öğrenim kredisinin geri ödenmesi esnasında yasal faiz oranları uygulanmaktadır. Bu geri ödeme faizi, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) artışlarına göre belirlenir.

Kredi yurtlar kurumu öğrenim kredisi>>>>

Bununla birlikte,öğrenim kredisi geri ödeme taksitlendirme imkânıyla da öğrencilik hayatı sona erip çalışma hayatına başlayan kişilerin geri ödemelerini yaparken zorluk çekmemeleri sağlanmış olmaktadır.

KYK Bursu Nedir?

Öğrenim kredisinden farklı olarak, öğrenim bursu geri ödemesiz bir hibedir. Öğrenim kredisi başvurusunda olduğu gibi öğrenim bursunda da öncelik şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Yükseköğrenim programlarının tümünde, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları öğrenim kredisi başvurusuyla aynı anda ve aynı şekilde öğrenim bursuna da başvuru yapmaktadırlar. Kişinin öğrenim kredisi mi yoksa öğrenim bursu mu alacağına Kredi ve Yurtlar Kurumu karar vermektedir. Bu karar öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumlarına göre değişiklik göstermektedir.

Öğrenciler öğrenim kredisi ve öğrenim bursu ve konaklamak için yapılan yurt başvurularını aynı tarihte ve aynı şekilde, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun belirlediği tarihte e devlet üzerinde yapmaktadırlar. Başvuru esnasında öğrencilerden ailelerinin gelir durumları, hane halkının toplam geliri, sahip oldukları mülkler ve ailede şehit, gazi olup olmadığı gibi kişinin sosyal ve ekonomik durumunu ortaya koyacak bilgiler istenilmekte, bu bilgiler resmi kurumlardan teyit edilerek kişinin burs mu yoksa kredi mi almasının daha uygun olacağına karar verilmektedir.

KYK bursu başvurusu>>>>

KYK Kredisi Bursa Nasıl Çevrilir?

KYK Kredisi, Bursa Dönüştürülür mü? Öncelikle KYK kredisi bazı durumlarda, öğrenim bursuna dönüştürülebilir. KYK kredisi yani daha bilinen adıyla öğrenim kredisi geri ödeme planı yapılırken hesaplanan birtakım yöntemler ve oranlar vardır. Ancak öğrenim bursu geri ödenmemekte ve karşılıksız olarak verilmektedir. Bu nedenle öğrenciler için çok daha cezbedici ve makul olan Öğrenim kredisi değil öğrenim bursudur. Bu nedenle öğrenciler öncelikle öğrenim bursu almak, eğer öğrenim bursu çıkmıyor ise öğrenim kredisi almak istemektedirler. Bir öğrenci hem öğrenim bursunu hem de öğrenim kredisini aynı anda alamamaktadır.

Burada en çok sorulan sorulardan bir tanesi öğrenim bursu almakta iken öğrenim durumunda oluşan başarısızlıktan ötürü almış olduğu bursu, krediye dönüşen öğrenci yeniden notlarında başarılı olsa bile öğrenim kredisi başarılı olduğu için yeniden öğrenim bursuna dönüştürülemez.

Başvuru sonucunda öğrenim bursu çıkmayıp öğrenim kredisi almaya hak kazanan bir öğrenci bir süre sonra sosyal ve ekonomik durumunda meydana gelen değişimler neticesinde mevcut olan öğrenim kredisini, öğrenim bursuna çevirmek için müracaat edebilir. Bunun için başvuru yapacak öğrencilerin, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun “öncelikli burs verilecek öğrenciler” olarak belirlediği kriterlere sahip olmaları gerekmektedir. Bu öncelikli burs verilecek öğrencilerin hangi durumları kapsadığını şu şekilde listelemek mümkündür;

 • Şehit çocukları
 • Şehit bekar ise bekar kardeşi
 • Gazi çocukları
 • Gazi bekar ise kendisi
 • Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler
 • Anne ve babası vefat etmiş olanlar
 • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar
 • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
 • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler

Yukarıda sayılan şartları öğrenim bursu başvurusu esnasında sağlamıyor olup daha öğrenim kredisi almaya başlayan öğrencilerin, sayılan şartlardan birini sonradan sağlamış olmaları durumunda öğrenim kredilerini, öğrenim bursuna çevirmek için Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüklerine bizzat ya da posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Söz konusu başvuruyu yapabilmek için öğrencilerin beyan etmeleri gereken evraklar;

 • Durumlarındaki değişikliği belgelendirmeleri,
 • Öğrenim kredisini, bursa çevirmeyi talep ettikleri bir dilekçe yazmaları gerekmektedir.

Söz konusu durumlarındaki değişikliği gösterir belge ve dilekçenin bizzat elden ya da iadeli taahhütlü posta ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüklerine ulaştırmaları durumunda, beyan ettikleri belge ilgili müdürlüklerce incelemeye alınacaktır. Öğrencinin KYK krediyi bursa çevirme başvurusu değerlendirilerek onaylanması durumunda, öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülme işlemi gerçekleştirilecektir.

KYK Kredi Bursa Çevirme Dilekçesi

Aşağıdaki dilekçeyi eksiksiz olarak doldurarak KYK kredisini bursa çevirmek için başvuru yapabilirsiniz.

KYK Kredi Bursa Çevirme Dilekçesi

KYK Kredi Bursa Çevirme Dilekçesi

Kyk kredisi>>>>