Sakarya Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Sorgula

Sakarya Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Sorgula
21.04.2023
A+
A-

Sakarya Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır? Sakarya Belediyesi güncel iş ilanları ile işçi ve personel alımı, Sakarya Belediyesi iş başvurusu formu, belediye açık pozisyonlar ve işe alım süreçleri hakkında… Sakarya Belediyesi personel alımı, Sakarya Zabıta alımı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi CV bankası, Sakarya Belediyesi Personel Alımı 2023, Adapazarı Belediyesi is İlanları nelerdir.

Sakarya Belediyesi İş Başvurusu

Sakarya Belediyesi bünyesinde farklı meslek ve iş kollarından çok sayıda bay ve bayan çalışmaktadır. Belediye bünyesinde kadrolu çalışan personeller olduğu gibi aynı zamanda taşeron kadrolarda da çok sayıda çalışan bulunmaktadır. Belediye bünyesinde çalışan ve farklı nedenlerden dolayı işten ayrılan( doğum, terfi, vefat, emeklilik, istifa vb ) personeller yerine Sakarya Belediyesi iş ilanları ile personel ve eleman alımları yapmaktadır.

Belediye iş ilanları belediyenin resmi internet sitesi yada yerel basın veya İşkur aracılığı ile duyuru yapılmaktadır. Belediye işe alımlarda öncelikle il bünyesinden personel alımları yapmaktadır. Sakarya ve Sakarya iline bağlı olan kişiler İşkur üzerinden iş ilanlarına başvuruda bulunabilirler.

Sakarya Belediyesi memur alımları Kpss sınavı üzerinden alımlar yapılmaktadır. Belediye bünyesinde açık olan pozisyonlara başvuru yaparak atama çıkmasını beklemek gerekmektedir. Sakarya Belediyesi sözleşmeli memur alımları yine Kpss sınav puan durumuna göre ve aynı zamanda sözlü mülakatta da tabi tutulmaktadır.

Sakarya belediyesi yardım başvurusu>>>>

Sakarya Belediyesi iş Başvurusu Formu

Sakarya Belediyesi iş başvurusu formu dolduran adayların iş başvuruları insan kaynakları işe alım uzmanları ve yetkililer tarafından incelenmekte ve açık olan pozisyona uygun olan kişileri iş görüşmesi ve mülakat için davet etmektedir. Mülakat ve iş görüşmesi süreçleri sonunda uygun görülen kişilere iş ve ücret teklifi yapılmaktadır.

https://www.sakarya.bel.tr/tr/Daire-Baskanligi/insan-kaynaklari-ve-egitim-dairesi-baskanligi/8 ilgili linkten iş başvurusu ve bilgi alabilirsiniz.

Sakarya Belediyesi Maaşları

Sakarya Belediyesi maaşları devlet memuru olanların maaşları devlet tarafından düzenlenmekte olup, taşeron kadro maaşları 1500 Tl ile 4500 Tl arasında değişmekte olup aynı zamanda ek ve yan hakları da bulunmaktadır.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İletişim Bilgileri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adres; Kavaklar Caddesi, No:7 Adapazarı / Sakarya
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Telefon Numarası; 444 4054

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İş İlanları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, resmi devlet kurumlarının yaptığı sınavlarla memur, personel alımı gerçekleştirir. Bazı belediyeler taşeron firmalar ile anlaşmalı olurlar ve bünyelerine alacakları işçileri bu taşeron firmalar aracılığı ile alırlar. Taşeron firmalar işçi alımlarını sözleşmeli olarak yaparlar. Konu hakkında Sakarya Büyükşehir Belediyesi insan kaynaklarından bilgi alabilirsiniz.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Alımı

Sıra

No

Kadro Unvanı

Sınıfı

Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS Puan Türü

KPSS

Taban

Puanı

1

Zabıta Memuru

GİH

10

20

Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler önlisans programlarının birinden mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Erkek/Kadın

KPSSP93

En az 70 puan

2

Zabıta Memuru

GİH

9

10

Herhangi bir önlisans programının birinden mezun olmak, A sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Erkek/Kadın

KPSSP93

En az 70 puan

3

İtfaiye

Eri

GİH

9

10

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak, En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Erkek/Kadın

KPSSP93

En az 70 puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ön lisans 2018-KPSSP93 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • İtfaiye Eri kadrosuna başvuru yapacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen  tablonun nitelik kısmında belirtilen A, en az B veya en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

 • Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.sakarya.bel.tr) temin edeceklerdir.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
 • Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi, (Sadece bir kadro için başvuruda bulunabilir.)